Sashimi Salad

Tuna, salmon, yellowtail, albacore, spring mix, 
 cucumber, sprouts, sesame oil, ponzu sauce